IGOR VLAJNIĆ

maestro

Magistar muzike dirigent / Master of music - conductor

Magistar muzike pjevač / Master of music - singer

Magistar ekonomije / Master of economy

Unesi svoj tekst ovde

Igor Vlajnić trenutno obnaša sljedeće dužnosti:

 

Osnovna škola Pećine / Osnovna škola Skrad, učitelj Glazbene kulture / Music teacher

Stalni sudski vještak za glazbenu umjetnost i menagement u glazbeno-scenskim i izvedbenim umjetnostima

Doktorska škola Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, doktorand / PhD candidate

Primorsko-goranska županija, predsjednik Kulturnog vijeća / Cultural council president

Narodno učilište Rijeka, stručni suradnik - predava芠

Melody as dialog among civilisation Association, član Umjetničkog savjetodavnog vijeća

International Society for music education (ISME), UNESCO, član / member

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika (HDGU), član / member

Hrvatsko društvo orkestralnih i komornih umjetnika, član / member

Centar za glazbu Rijeka, direktor / CEO

KUU Jeka Primorja Rijeka, dirigent i umjetnički voditelj / conductor and artistic director

DOBRODOŠLI NA MREŽNE STRANICE IGORA VLAJNIĆA