gallery/logo uredjeni boja

CENTAR ZA GLAZBU

RIJEKA

NAŠI PROJEKTI / Our Projects

Ovdje možete pronaći fotodokumentaciju nekih od naših najvećih projekata.

Here you can find the photodocumentation of some of ours main projects.

CARMINA BURANA

@ Cave Romane, Vinkuran / Medulin, 2017.

OPERA MASTERCLASS "Eva Blahova"

@ Zajednica Talijana "Circolo", Rijeka / Fiume, 2017.

PRINČEVI MONARHIJE / Princes of the Monarchy

@ Cave Romane, Medulin / Vinkuran, 2018.

DIANA HALLER & IGOR VLAJNIĆ

@ Amfiteatar Matulji 2018.

LJETNI KONCERTI 2019. / Summer concerts 2019

@ Gemona del Friuli, Udine, Lignano...