gallery/logo uredjeni boja

CENTAR ZA GLAZBU

RIJEKA

O nama

Ovdje možete pronaći informacije o našoj tvrtki, ciljevima i vrijednostima, kao i informacije o našim cijenjenim poslovnim partnerima. 

Here you can find information about our company, goals and values as well as information about our esteemed business partners.

Tvrtka CENTAR ZA GLAZBU osnovana je 2. studenog 2016. godine u Rijeci.

 

Djelatnosti kojima se bavimo uključuju:


- Poduke i savjetovanja iz područja glazbe, umjetnosti i društvenog i humanističkog područja;
- Djelatnost umjetničkog stvaralaštva, reproduktivnog izvođenja, te organiziranje poduka, izložaba, predstava, koncerata i ostalih kulturnih manifestacija;
- Organiziranje radionica, predavanja, tribina, tečajeva i slično;
- Fotokopiranje, prijepis, elektronska obrada i priprema dokumenata, uključujući notne zapise i rukopise;
- Audiovizualne djelatnosti;
- Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima;
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- Zastupanje inozemnih tvrtki;
- Promidžba (reklama i propaganda);
- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
- Ostale djelatnosti sukladno upisu u sudskom registru.

 

Od osnutka do danas tvrtka uspješno posluje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a projekti osim primarnih poduka uključuju organizaciju glazbenih koncerata i kazališnih predstava, seminara, predavanja, radionica, masterclassa i drugih kulturnih događaja. Posebno se ističe suradnja sa stalnim poslovnim partnerima i suradnicima na projektima koji se ostvaruju u zemlji i inozemstvu. Također istaknuli smo se u savjetovanjima iz područja kulture i umjetnosti vezano za prijave i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije.

 

Godine 2018. tvrtka otvara i prvi Poslovni ured u Rijeci na adresi Podhumskih žrtava 3a.

 

O osnutka vlasnik i direktor tvrtke je Igor Vlajnić.

 

 

Company CENTAR ZA GLAZBU was founded on November 2nd 2016. in Rijeka.

 

Activities include:

 

- Education and counciling in areas of music, art, social and human sciences;

- Artistic performance, reproductive performance, organization od educational programes, expositions, shows, concerts and other cultural projects;

- Organization of workshops, lectures, tribines, courses etc.;

- Fotocopy, rewriting, digitalization and preparation of documents, including music scores and handwritings;

- Audiovisual activities;

- Activities complementary to audiovisual;

- Sales on domestic and international markets;

- Representation of foreign companies and persons;

- Marketing 

- Market research and research of public;

- Other activities registered in the Register of Court of Commerce.

 

 

Since 2016 company is successfully working according to positive regulations of Croatian Republic, and projects beside primary educational activities include organization of musical concerts and theatrical performances, seminars, lectures, workshops, masterclasses and other cultural events. We are particulary proud of our permanent domestic and foreign partners. We have been seccessful in consulting activities in the field of culture and art, particulary in conection with project planning and administration for projects funded by European Union.

 

In 2018 company opened its first Business office in Rijeka (Podhumskih žrtava 3a).

 

Since its foundation company's owner and CEO is Igor Vlajnić.

 

 

 

Naši poslovni partneri / Our business partners

Službeni restoran

Official restaurant:

Službena cvjećarnica

Official flower shop:

Službene košulje

Official shirts:

Posebna zahvala

Special thanks to:

gallery/sta danas logo
gallery/tz rijeka logo
gallery/marertina logo cb
gallery/_20171214_183608
gallery/cvjećarnica trsat
gallery/logo_test2

Međunarodni poslovni partner

International Business partner:

gallery/moto logo 2

O NAMA / About us